Τι είναι το subdomain;

Με βάση την ιεραρχία του DNS συστήματος Domain names subdomain είναι ένα domain που είναι μέρος ενός μεγαλύτερου επιπέδου domain name.

Παράδειγμα: blog.check-domains.gr

το blog είναι subdomain του check-domains.gr

Σχετικά Άρθρα