Τι είναι το bandwidth;

To bandwidth (εύρος ζώνης) είναι η χωρητικότητα που έχει ένα δίκτυο ή μια σύνδεση για τη μεταφορά των δεδομένων. Για την αναλογική μετάδοση, το εύρος ζώνης είναι η διαφορά μεταξύ των ανωτέρων και χαμηλότερων συχνοτήτων μετάδοσης και μετριέται σε Hz. Για την ψηφιακή μετάδοση, το εύρος ζώνης μετριέται σε bps( bits ανά δευτερόλεπτο), και όσο μεγαλύτερος έιναι ο αριθμός εύρους ζώνης, τόσο γρηγορότερη είναι η ψηφιακή μετάδοση.

 

Σχετικά Άρθρα