Τι είναι η φιλοξενία ιστοσελίδων (web hosting);

Η ιστοσελίδα για να είναι προσβάσιμη από τους χρήστες του Internet πρέπει να φιλοξενείται (hosting) σε έναν υπολογιστή- διακομιστή (WEB SERVER) ο οποίος είναι συνδεδεμένος στο διαδίκτυο 24 ώρες/24ωρο.Οι διακομιστές έχουν μεγάλη επεξεργαστική ισχύ, μνήμη και ταχύτητα πρόσβασης έτσι ώστε να μπορούν με άνεση να ανταπεξέλθουν σε ταυτόχρονη πρόσβαση πολλών χρηστών.

Σχετικά Άρθρα