Τι είναι το bandwidth;

To bandwidth (εύρος ζώνης) είναι η χωρητικότητα που έχει ένα δίκτυο ή μια σύνδεση για τη μεταφορά των δεδομένων. Για την αναλογική μετάδοση, το εύρος ζώνης είναι η διαφορά μεταξύ των ανωτέρων και χαμηλότερων συχνοτήτων μετάδοσης και μετριέται σε Hz. Για την ψηφιακή μετάδοση, το εύρος ζώνης μετριέται σε bps(bits ανά δευτερόλεπτο), και όσο μεγαλύτερος έιναι ο αριθμός εύρους ζώνης, τόσο γρηγορότερη είναι η ψηφιακή μετάδοση.
  • 5 Χρήστες που βρήκαν αυτό χρήσιμο
Ήταν χρήσιμη αυτήν την απάντηση;

Related Articles

Τι είναι η φιλοξενία ιστοσελίδων (web hosting);

Η ιστοσελίδα για να είναι προσβάσιμη από τους χρήστες του Internet πρέπει να φιλοξενείται...

Γιατί χρειάζομαι hosting;

Η ιστοσελίδα πρέπει διαρκώς να είναι online στον ιστό, σε ένα αξιόπιστο server, ο οποίος θα είναι...